Ako funguje klimatizácia?

S klimatizáciou sa dnes stretávame v mnohých oblastiach nášho života. Plne klimatizované nie sú už iba kancelárie, ale aj autobusy, vlaky či naše domácnosti. Čím ďalej tým viacej ľudí si kupuje klimatizáciu aj do svojich bytov a domov. Klimatizácia je cenovo dostupná a na príjemné prostredie v domácnosti sa dá veľmi rýchlo zvyknúť.

Na to, aby sme si užívali výhody klimatizácie, nepotrebujeme vedieť, ako to celé funguje. Určite však nezaškodí malý náhľad do tajomstiev modernej klimatizácie.

Fungovanie klimatizácie je najjednoduchšie prirovnať k fungovaniu chladničky. V oboch prípadoch dochádza k výmene tepla medzi dvoma prostrediami – chladnejším a teplejším.

Pri klimatizácii dochádza o odoberaniu tepla z miestnosti, a teda k jej ochladzovaniu. To isté sa deje aj pri chladničke.

Klimatizácia sa skladá z dvoch základných častí:

  • vnútornej jednotky
  • vonkajšej jednotky

Vnútorná a vonkajšia sú prepojené medeným potrubím.

Väčšina ľudí si pri klimatizácii predstaví akurát vnútornú jednotku. To je zariadenie, ktoré máme na očiach a pomocou ktorého klimatizáciu ovládame. Bez vonkajšej jednotky by klimatizácia nedokázala fungovať (existujú však kompaktné vnútorné klimatizácie).

Úlohou vnútornej jednotky je odčerpávanie teplého vzduchu a jeho vháňanie do medeného potrubia. Tento proces je zabezpečovaný ventilátorom. Teplý vzduch v medenom potrubí odovzdáva teplo prítomnej kvapaline. Táto kvapalina sa nazýva chladivo. Zvýšením teploty chladiva dochádza k jeho vyparovaniu vo vonkajšej jednotke.

Vyparené chladivo je však potrebné opätovne dostať do tekutého stavu. To sa dosahuje pomocou zvýšenia tlaku. Stlačenie chladiva je zabezpečované vďaka dodávanej elektrickej energii.

Chladivo v tekutom stave sa opäť dostáva do medeného potrubia, kde je pripravené odoberať ďalšie teplo. Tento proces sa neustále opakuje.

Vo vnútornej jednotke klimatizácie dochádza ku kondenzácii vzduchu. Keďže vzduch obsahuje určité množstvo vlhkosti, dochádza k vzniku vody, ktorej odvod je potrebné dodatočne zabezpečiť.